Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Zuivel verhalen & reportages De geschiedenis van de "Snuffel" De Zuivelcharters van weleer Melkboerin - Postkaarten De Melkboer Melkbussen-vervoer Van melkbus naar RMO RMO In de fout 1 Quak-Melk Zuidland De Combinatie Overschie Het begon met VACCA - Oud Gastel Vecozuivel Mona - Zutrans - Post Kogeko Zutrans begin & einde Zutrans Magazine  Album 1 zuivelauto A t/m C Zuivel gerelateerde filmpjes Zuivel Commercials Almhof  Zuivel reclame Affiches - Amersfortia Gastenboek - Alg.voorw.- Links Contactformulier  

De Combinatie Overschie

MELKINRICHTING DE COMBINATIE OVERSCHIE

15 december 1953 feestelijke opening van deN.V. Melkinrichting De CombinatieRotterdam - Overschie

Onthulling van de plaquette die werd aangeboden doorhet gezamelijk personeel aan de directeuren van deN.V. Melkinrichting De Combinatie

Een groots naoorlogs moment voor Overschie kon je het wel noemen toen op 15 december 1953de nieuwe melkfabriek aan de Ludolf de Jongstraat werd geopend. De drie ondernemers; de heren G. v/d Linden, C. Mastenbroek en P. Merbis, die in 1947hadden besloten hun bedrijven samen te bundelen, omsterker te staan tegen de toenemende concurrentie inde zuivel, met op 8 december 1950 de bekroning metde oprichting van de N.V. Melkinrichting De Combinatiemet een maatschappelijk kapitaal van een miljoen gulden.Men had al snel plannen voor de bouw van een nieuwefabriek die in Rotterdam, naast de al bestaande fabriekin Maasdam zou moeten komen.In Overschie vond men een geschikt terrein ingeklemdtussen de A13 en de Rotterdame Schie.

Op 15 december 1953 was het zo ver, de werkzaamheden waren gereed en de nieuwe naam "De Combinatie" prijkte trots in neonverlichting op het dak van de nieuwe fabriek aan de Ludolf de Jonghstraat in Rotterdam - Overschie. Het werd een opening die er mocht wezen. Burgermeester G.E. van Walsum van Rotterdam verrichtte om 2 uur 's middags officieel de opening onder toeziend oog van de 3 directeuren. Deze onthulden daarna onder het schitterende glas in lood raam, wat werd aangeboden door de afnemers, gezamenlijk een marmeren gedenksteen aangeboden door het voltallig personeel, die ook nog een zeer mooie klok voor de directiekamer als geschenk daar aan toe voegden. Nadat de burgermeester zijn zegje had gedaan volgde van drie tot vijf uur de receptie die door zo 'n twee duizend mensen zijn bezocht. Vele cadeaus waaronder zo 'n honderd - zestig bloemstukken en vijf klokken.Als tegenprestatie werden er onder de klanten van de melkslijters zo 'n 80.000 verkeersspelen uitgedeeld.[klik op link bord De Combinatie]]

De officiële opening waar ongeveer honderd genodigden bij aanwezig waren en de receptie werd afgesloten met een diner in het groothandelsgebouw van Rotterdam. Vanuit daar ging het hele gezelschap naar de Rivierahal in diergaarde Blijdorp voor een groots feest ter ere van de opening. Omdat er zo veel mensen waren uitgenodigd, [ongeveer vierentwintighonderd] moest het feest over twee avonden worden gehouden waarvan de tweede voor het personeel was. Beide avonden waren zeer geslaagd mede door de vele artiesten die daar optraden zoals Johnny Kraaijkamp Sr. Er werd volop gedanst en gefeest, zelfs de polonaise ontbrak niet op deze geweldige afsluiter van de prachtige opening van de N.V. Melkinrichting De Combinatie. Er zij veel foto 's gemaakt van de opening, receptie en beide avonden, honderdvijfentwintig zijn er uiteindelijk van geselecteerd die hieronder allemaal zijn te zien. Mogelijk zijn er nog oud werknemers of andere personen onder ons die zich zelf of anderen er op terug herkennen.

Alle drie de directeuren hadden al een aardig zuivelverleden achter de rug eer zij de toch grote stap waagde tot samenwerkig Cor Mastenbroek heb ik zelf nog persoonlijk gekend zijnde de vader van mijn zwager Paul Mastenbroek die mij in 1968overhaalde het zuivelbedrijf binnen te stappen, om er na ruim 40 jaar weer uit te stappen. Zijn vader was eigenaar van de N.V.Melkinrichting Rotterdam - Zuid gevestigd in de Gaesbeekstraat 115-121 op Rotterdam-Zuid. Mijn directe [vervoer] chef was Piet Merbis, zoon van Jan Merbis die in 1932 zijn bedrijf stichtte aan de oever van de Delftse Schie. Gerrit van de Linden die op zijn zestiende al zelfstandig melk ging rijden voor de Galak en VZ, kreeg op zijn achttiende verjaardag een eigen vracht -autootje cadeau van zijn vader en startte daarna al snel zijn eenmansbedrijfje .In 1928 is Gerrit vanaf zijn woning aan de Gatsedijk melk gaan rijden om in 1932 te gaan grossieren in melk. Gerrit bouwde zijn garage om tot melkfabriekje deze werd al snel te klein. In 1937 begon men met de bouw van een gloed nieuwe fabriek aan de Lageweg in Maasdam die in 1938 gereed was voor gebruik. Uiteindelijk begrepen alle drie dat ze moesten gaan samenwerken om te kunnen overleven tegen de als maar oprukkende concurrentie wat op 8 december 1950 uiteindelijk resulteerde tot de oprichting van de N.V. Melkinrichting De Combinatie.Groetjes Hans. geplaatst 20 juli 2011.

vanillevla&chocoladevla

gepasteuriseerdemelk 1969

bulgaarseyochurt

gepasteuriseerdemelk

gortepap

hopjesvla

karnemelk

slagroom kerstdop goud

melk kerstdopzilver

melkyochurt

slagroom

taptemelkyochurt

Klik op de afbelding om het boekje te bekijken

uw werk Dit boekwerkje van melk unie Overschie, [voorheen "De Combinatie"] kwam uit in maart 1978.Met tekst en zeer vele foto's geeft het een uitstekend beeld van hoe en wat het werk in die jaren inhield.Het was dan ook voornamelijk bedoeld, als voorlichting voor nieuw en aankomend personeel die het werk in de zuivel met zijn vele facetten wel aansprak, alle voorkomendend functies worden ook vermeld.Blader eens rustig door het boekje [PDF] heen, om die tijd nog eens [terug] te zien en te beleven.

Symfonie van SamenwerkingIs de titel van het boekje uitgegeven ter ere van het 12-1/2 jaar bestaan 1950 - 1962 door "De Combinatie"Het begint uiteraard met de samenwerking van de drie directeuren die aan de wieg van het bedrijf: NV.Melkinrichting De Combinatie stonden, met de bouw van de nieuwe fabriek in Overschie de uitbreiding in Maasdam het wagenpark, enzovoort.De samenwerking met de CMC en de diverse overnames van o.a. fabrieken in Zeeland - Goeree - Rotterdam en in het Westland.Ook de enorme groei komt aan de orde alsmede de inbreng van de alsmaar in aantal toenemende melkhandelaren.Kortom, alle aspecten uit die periode komen uitvoerig aan de orde in de verschillende hoofdstukken, aangevuld met vele foto's en afbeeldingen.

Klik op de afbelding om het boekje te bekijken

De Combinatie - Overschie 58x

Overschie - CMC - melkunie MelkunieHolland 41x

Overige Overschie 68x

Openingsfeest in de Rivièra-hal

Filmpje over het transport van, in die tijd,de grootste flessen spoelmachine van Nederland Na aankomst in de haven van Rotterdam en het overladen op een dieplader van zwaar transportbedrijf Doornbos & Koning, ging de nieuwe flessenspoelmachine onder politie begeleiding op transport naar melkfabriek De Combinatie in Rotterdam-Overschie.melkvervoer van vroeger tot nu